Dades Associacio

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Dades de l’Associació, en compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, tot seguit s’exposen  les dades identificatives de l’Associació Cívica Cultura i Oci Sant Martí, NIF G62314224, domiciliada al carrer d'Espronceda, 180 Oficina B06 08018 Barcelona/ telèfon 676080037, correu electrònic acciosm@gmail.com(, inscrita al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el numero 24040 de la secció 1ª del Registre de Barcelona. També dispossa d'una secció esportiva adscrita al Consell Català de l'Esport amb el número A01331
 
2 Avis legal sobre la propietat intel·lectual
El Copyright del material contingut a aquesta  Web, com texts, codi font, dissenys gràfics o imatges, es propietat de l’Associació Cívica Cultura i Oci Sant Martí .
 

L’accés a ell no implica llicencia per la seva reproducció i/o distribució i no està permès fer-ho sense autorització de l’Associació Cívica Cultura i Oci Sant Martí

 
 
3. Protecció de dades de caràcter personal
Al marc del compliment de la legislació  vigent, recollida a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), amb la finalitat de garantir i protegir, pel que fa el tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques i especialment del seu honor i intimitat personal, l’Associació Cívica Cultura i Oci Sant Martí  informa als seus usuaris que les dades de caràcter personal que es recullen als formularis del website de l’Associació Cívica Cultura i Oci Sant Martí  son objecte de tractament automatitzat i no  s’incorporen a cap mena de fitxer, sent d'us exclusiu per la finalitat de cadascun d'ells.